201701.10
0
0

Tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2015/940 Karar No:2016/12703 Kar. Tarihi:28.09.2016 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil, Katkı Payı Alacağı ve Katılma Alacağı… ile … aralarındaki tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne dair … Aile Mahkemesi’nden verilen … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili…