Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Hukuk uyuşmazlıklarının dava yoluyla çözümü uzun zaman almakta ve harç, keşif masrafı, tanık ücreti gibi toplamda yüksek miktarlara ulaşan yargılama giderlerine neden olmaktadır. Hukuk davaları ortalama iki yıl sürmekte, bazı davaların sonuçlanması on yılı geçebilmektedir. Yargılamanın uzun sürmesi sonucu verilen karardan taraflar memnun kalmamaktadır.

Davaya ilişkin hiçbir masrafa girmeden; bazen bir kaç saat veya birkaç gün içinde bir uyuşmazlığın, tarafları memnun edecek şekilde çözümlenmesi arabuluculuk ile mümkündür.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişidir. Kararı taraflar verir, arabulucu karar vermez. Böylece taraflar istemedikleri bir sonuca zorlanmamış olur.

Arabuluculuk, kaybedeni olmayan bir uyuşmazlık çözme yoludur.

İşçi ve işveren davaları ile ticari davalar zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Yani bu davalar açılmadan önce bir arabulucuya başvuru zorunludur.

Ofisimizde arabuluculuk faaliyeti etkili bir şekilde uygulanmaktadır.