Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Davaları BG Hukuk ve Danışmanlık avukatları, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmektedir. Ceza Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması Kollukta ve Savcılıkta…

Read More

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma Davaları ve Aile Hukuku BG Hukuk ve Danışmanlık, aile hukuku ve boşanma davalarında tecrübesi ile müvekkillerine hizmet vermektedir. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir. Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk…

Read More

Fikri Haklar Hukuku

Fikri Haklar Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık, fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hizmetlerimiz arasında marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, marka, patent ve tasarım başvurusu ve tescili, marka, patent ve tasarım başvurusuna itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka, patent ve tasarım rehni,…

Read More

İş ve Çalışma Hukuku

İş ve Çalışma Hukuku

İş Hukuku Davaları BG Hukuk ve Danışmanlık, iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır. BG Hukuk ve…

Read More

Miras Hukuku

Miras Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz Veraset…

Read More

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık, tüm ticari işletmelere Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda hizmet vermektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır. Şirketler ve Ticaret Hukukuna İlişkin…

Read More

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık ticaret hukuku avukatları, Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Akkaş Hukuk Bürosu’nun ana faaliyet konularından birini oluşturmaktadır. Ticari Sözleşmeler Joint-venture sözleşmeleri, uluslararası faaliyet gösteren BG Hukuk ve Danışmanlık’ın etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır….

Read More

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra, İflas Hukuku Davaları, Alacak Tahsili Hizmetleri BG Hukuk ve Danışmanlık her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip…

Read More

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukuku avukatları, kentsel dönüşüm hukuku konularında danışmanlık yapmaktadır. Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak da bilinen ve günümüzde yoğun bir şekilde özellikle İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde ve Nişantaşı’nda uygulama olanağı bulan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kentsel dönüşüm kanunu ülkemizin diğer illerinde de özellikle deprem tehlikesinin yüksek…

Read More

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta ve Tazminat Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık avukatları sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir. Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları Trafik…

Read More