Fikri Haklar Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık, fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hizmetlerimiz arasında marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, marka, patent ve tasarım başvurusu ve tescili, marka, patent ve tasarım başvurusuna itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi gibi işlemler yerine getirilmektedir.

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili
Marka, patent, tasarım başvurusuna itiraz
Marka, patent, tasarım yenileme ve devir işlemleri
Marka, patent, tasarımlarda adres ve ünvan değişikliği
Marka, patent, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi
Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Dava Hizmetlerimiz

BG Hukuk ve Danışmanlık fikri ve sınai hakların tescili, koruması ve devamı konusunda gerekli bütün hukuki hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz arasında fikri hakkın ihlali veya kötü niyetli tescil durumunda; tecavüzün sonlandırılması ve bu kötüniyetli tescilin iptali ile Türk Patent Enstitüsü nezdindeki başvurulara itiraz edilmesi, yapılan itirazlara cevap verilmesi ve TPE tarafından başvuruların reddi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilmesi hizmetleri yer almaktadır.

Fikri ve sınai haklar hukukuna ilişkin diğer hizmetlerimiz ise; Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili, marka patent başvurusuna itiraz, marka devri, markada isim ve patent adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka rehini, marka lisansı ve haczi ve tescili, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili.

Yanıtlayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *