İş ve Çalışma Hukuku

İş Hukuku Davaları
BG Hukuk ve Danışmanlık, iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

BG Hukuk ve Danışmanlık, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili olarak müvekkillerinin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları için çalışır ve sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.

İş ve Çalışma Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

İş Sözleşmesi Hazırlanması Hizmetlerimiz
BG Hukuk ve Danışmanlık, avukatları iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.

Yanıtlayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *