Miras Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
Veraset ilamı alınması
Vasiyetname düzenlenmesi
Vasiyetnamenin iptali
Tenkis davası açılması
Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
Mirasçılık belgesinin iptali davası
Mirasın reddi davası açılması
Muris muvazaası davaları açılması
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz
Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

Yanıtlayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *