Sigorta ve Tazminat Hukuku

BG Hukuk ve Danışmanlık avukatları sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz
Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
Yangın sigortası davaları
Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
Tıbbi malpraktis davaları
Ferdi Kazalara ilişkin davalar
Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz
Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Yanıtlayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *