Avukatın sizin adınıza işlem yapabilmesi için yurt içinde noter kanalı ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla vekalet çıkartmanız gerekmektedir. Vekalet çıkarabilmeniz için yanınızda Tc Kimlik numaralı nüfus cüzdanınız ve aşağıdaki bilgilerin bulunması yeterlidir.

Gerçek ya da tüzel kişi ( Anonim yada Limited Şirket) için hiç bir ayrım gözetmeksizin herhangi bir hukuki işlem ya da davanızla ilgili olarak, sizi temsil etmek üzere 1136 Sayılı Kanun ile yetkilendirilmiş avukatlara vekâletname çıkartabilirsiniz. Vekâletname için notere başvurmanız gereklidir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun biçimde çeşitli vekâletname tipleri düzenlenmektedir. Eğer bir dava, hukuki işlem ya da icra takibi ile karşı karşıya iseniz o halde avukatınız olarak seçtiğiniz kişiye dava ve diğer hukuki takipler için "Geneli Dava Vekâletnamesi" çıkartılması gerekmektedir.

Noterden vekaletname çıkarılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Şirket adına vekaletname çıkartılması gereken durumlarda şirketi temsil eden şahsın temsiline yönelik belgeyi notere ibraz etmesi gerekmektedir. Hem şirket adına vekâleten hem de şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet verilmiş olunur.

Şahıs adına yukarıda verilen bilgilerle herhangi bir noterden vekaletname çıkarılması yeterlidir. Ancak aşağıda bahsedilen durumlarda bazı ibareler eklenmesi gerekebilir.

Tanıma Davası ve Tenfiz Davası için vekaletname çıkarılırken ‘yurtdışı mahkemeleri tarafından verilmiş mahkeme kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi’ ibareleri genel vekaletnameye eklenmelidir.

İsim – Soyisim Değişikliğine, Yaş değişikliğine yönelik nüfus davalarında vekalet çıkarılırken ; noter yetkilisine bu tür bir dava açılacağı beyan edilerek ‘ nüfus davaları açmaya, isim ve soyisim değiştirmek için dava açmaya ‘ şeklindeki ibareler eklenmelidir.

Boşanma, Anlaşmalı Boşanma ve Boşanma konulu davalar için vekaletname çıkarılırken; vekaletname resimli olmalı ve boşanma davası açmaya ibarelerini barındıran genel vekaletname çıkarılmalıdır.